کلید CNG طرح شهابی کاربراتوری (گیج 5 ولت)

Odoo • A picture with a caption
 

کليد برد CNG سه حالته  طرح شهابي،  اين کليد برد قابل جايگزيني با تمامي کليد بردهايي است که از دسته سيم مشابه استفاده مي کنند.


 اين محصول را مي توانيد به سه صورت زير سفارش دهيد.


 کليد برد با دسته سيم 


 کليد برد بدون دسته سيم


 دسته سيم مجزااين محصول داراي يک سال گارانتي تعويض بي قيد و شرط مي باشد.